ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> н®11Ñ¡5¿ª½±ºÅÂë:变压器的分类及其结构、参æ•?中国工业电器ç½?/title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /><meta name="description" content="н®11Ñ¡5¿ª½±ºÅÂë:变压器的分类变压器的种类很多,可按其用途、结构、相数、冷却方式等不同来进行分类ã€?ã€?按用途分类:有电力变压器、特种变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高é¢?.."><meta name="keywords" content="н®11Ñ¡5¿ª½±ºÅÂë," /> <link href="/style/Template/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/style/Template/tech.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!-- Google Tag Manager --> <!-- End Google Tag Manager --> <link rel="canonical" href="//www.4limt.cn/text/14/180802/AD100838854_1.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="tech_box"> <!-- header begin --> <div class="header"> <div class="head_top_nav"> <div class="index_home"><a href="//www.4limt.cn/" title="н®25Ñ¡7Íæ·¨">н®25Ñ¡7Íæ·¨</a></div> <ul class="top_nav"> <li class="xvbf"><a href="/News/"><strong class="xvbf">资讯</strong></a></li> <li class="xvbf"><strong class="xvbf"><a href="/Technology/">技æœ?/a></strong></li> <li class="xvbf"><strong class="xvbf"><a href="/ProductCenter/">产品</a></strong></li> <li class="xvbf"><strong class="xvbf"><a href="/Exhibition/">展会</a></strong></li> <li class="xvbf"><strong class="xvbf"><a href="/Brand/">品牌</a></strong></li> <li class="xvbf"><strong class="xvbf"><a target="_blank">论坛</a></strong></li> <li class="xvbf"><a href="/Topic/">专题</a></li> <li class="xvbf"><a href="/Video/">视频</a></li> <li class="xvbf"><a href="/Activity/ExcellentCompany/" target="_blank">活动</a></li> <li class="xvbf"><a href="/Material/MaterialList0/">下载</a></li> <li class="xvbf"><a href="/Article/ArticleList8/">论文</a></li> <li class="xvbf"><a href="/Article/ArticleList31/">行情</a></li> <li class="xvbf"><a href="/Article/ArticleList11/">培训</a></li> <li class="xvbf"><a href="/Article/ArticleList5/">访谈</a></li> <li class="xvbf"><a href="/Article/ArticleList9/">应用</a></li> <li class="xvbf"><a target="_blank">协会</a></li> <li class="nav_font"><a href="/Telents/">人才</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">MRO</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">导航</a></li> </ul> </div> <div class="header_cen"> <div class="logo"> <a href="//www.4limt.cn/"> <img src="/images/temp/logo.png" width="153" height="40" alt="中国工业电器ç½? /> </a> </div> <div class="header_nav"> <ul class="nav_font1"><li class="xvbf"><a class="new">新能源汽è½?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">智能电器<img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">可穿戴设å¤?img src="/images/new.gif" /></a></li><li class="xvbf"><a class="new">机器äº?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">光伏<img src="/images/new.gif" /></a><a >自动åŒ?/a></li><li class="xvbf"><a >物联ç½?/a><a >云计ç®?/a><a >节能环保</a></li><li class="xvbf"><a >稳压å™?/a><a >变频å™?/a><a href="//www.4limt.cn/setMap.html">更多>></a></li></ul><ul class="xvbf"><li style="font-weight: bold;"><a >低压电器</a><a >高压电器</a><a >电线电缆</a></li><li class="xvbf"><a >断路å™?/a><a >避雷å™?/a><a >电力电缆</a></li><li class="xvbf"><a >继电å™?/a><a >隔离开å…?/a><a >通讯电缆</a></li></ul><ul class="xvbf"><li style="font-weight: bold;"><a >仪器仪表</a><a >五金工具</a><a >防爆电器</a></li><li class="xvbf"><a >电能è¡?/a><a >电动工具</a><a >防爆ç?/a></li><li class="xvbf"><a >流量è®?/a><a >电工工具</a><a >防爆开å…?/a></li></ul><ul style="border-right: none;"><li style="font-weight: bold;"><a >建筑电器</a><a >输配电设å¤?/a><a >电子元器ä»?/a></li><li class="xvbf"><a >配电ç®?/a><a >变压å™?/a><a >传感å™?/a></li><li class="xvbf"><a >面板开å…?/a><a >电力金具</a><a >集成电路</a></li></ul> </div> </div> <div class="top_ad_search"> <div class="top_ad" id="TechDetailsAdPostion1"><img style="display:none" src="/images/temp/ad17.gif" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion1')" /></div> <div class="top_search"> <div style="float:left; width:170px;">  <input name="input" style="width:120px;" id="keyword" type="text" class="top_input1" value="请输入关键字" onmouseover="this.focus();this.select();" onclick=" if (value == defaultValue) { value = ''; this.style.color = '#000' }" onblur="if(!value){value=defaultValue;this.style.color='#999'}"/> <br/> <br/>   <select name="" class="select1" id="Type"> <option value="2">--产品--</option> <option value="3">--技æœ?-</option> <option value="1">--资讯--</option> <option value="5">--招聘--</option> <option value="4">--展会--</option> </select> </div> <div style="float:left; width:45px;"> <input name="input2" type="button" class="top_but1" value=" " onclick="Search()" /> </div> </div> </div> <!-- mainnav begin --> <div class="tech_mainnav"> <div class="tech_name"><span style="font-"></span></div> <ul class="xvbf"> <li class="xvbf"><a href="/Technology/">技术首é¡?/a></li> <li class="xvbf"><a href="/Article/ArticleList17/">技术动æ€?/a></li> <li class="xvbf"><a href="/Article/ArticleList8/">专业论文</a></li> <li class="xvbf"><a href="/Article/ArticleList9/">方案应用</a></li> <li class="xvbf"><a href="/Material/MaterialList0/">资料下载</a></li> <li class="xvbf"><a href="/User/">有奖征稿</a></li> <li style="background:none">专家有约</li> </ul> </div> </div> <!-- header end --> <div class="now_position">  <strong class="xvbf">您正在访问:</strong> <a href="//www.4limt.cn/" title="н®25Ñ¡7Íæ·¨">н®25Ñ¡7Íæ·¨</a> >> <a href="/Technology/" target="_blank">技术中å¿?/a> >> <a href="/Article/ArticleList14/" target="_blank">技术参æ•?/a> >> <span class="xvbf">正文</span></div> <!-- main_content begin--> <div class="maincontent"> <!-- left begin --> <div class="news_left"> <div class="brand_news_details"> <h1>н®11Ñ¡5¿ª½±ºÅÂë:变压器的分类及其结构、参æ•?/h1><table style="border-bottom:1px dotted #e4e4e4;" align="center"><tr><td><div class="news_mes">文章来源:电力鹰 作者:ã€?ã€?点击ï¼?span id="HitNum"></span>æ¬?时间ï¼?span id="dTime">2018/8/2 9:18:17</span><input type="hidden" id="ID" value="100838854"/><input type="hidden" id="TypeID" value="2"/></div> </td> <td><div id="ckepop"></div></td></tr></table><div id="Content" style="display:none;">[变压器的分类及其结构、参数]:变压器的分类变压器的种类很多,可按其用途、结构、相数、冷却方式等不同来进行分类ã€?ã€?按用途分类:有电力变压器、特种变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高é¢?..</div><div class="brand_news_con"><p style="text-indent:2em;"> <a href="//www.4limt.cn/">н®25Ñ¡7Íæ·¨</a> www.4limt.cn 变压器的分类 </p> <p style="text-indent:2em;"> 变压器的种类很多,可按其用途、结构、相数、冷却方式等不同来进行分类ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 1ã€?按用途分类:有电力变压器、特种变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 2、按结构分类:有双绕组变压器、三绕组变压器、多绕组变压器、自耦变压器ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 3、按冷却方式分类:有油浸式变压器、干式变压器ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 4、按冷却方式分类:有自然冷式、风冷式、水冷式、强迫油循环风(水)冷方式、及水内冷式等ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 5、按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器、辐射式变压器等ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 6、按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 7、按导电材质分类:有铜线变压器、铝线变压器及半铜半铝、超导等变压器ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 8、按调压方式分类:可分为无励磁调压变压器、有载调压变压器ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 9、按中性点绝缘水平分类:有全绝缘变压器、半绝缘(分级绝缘)变压器ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> <strong class="xvbf">变压器的结构</strong> </p> <p style="text-indent:2em;"> 铁芯和绕组是变压器中最主要的部件,构成了变压器的器身。主要介绍三相油浸式电力变压器和环氧树脂浇注绝缘的三相干式电力变压器的结构ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 1、三相油浸式电力变压器,如下图所示: </p> <p style="text-indent:2em;"> 变压器的类型及其结构、参æ•?</p> <p style="text-indent:2em;" align="center"> <img src="//oss.cnelc.com/kindeditor/img/20180802/20180802091640_1649.png" alt="" /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 1-铭牌ï¼?-信号式温度计ï¼?-吸湿器;4-油标ï¼?-储油柜;6-安全气道ï¼?-气体继电器;8-高压套管ï¼?-低压套管ï¼?0-分接开关;11-油箱ï¼?2-放油阀门;13-器身ï¼?4-接地板;15-小车ï¼?6压力释放阀(补充:图左上侧ï¼?</p> <p style="text-indent:2em;"> ï¼?ï¼?铭牌:在技术参数中具体讲; </p> <p style="text-indent:2em;"> ï¼?ï¼?信号式温度计:热保护装置,监测油和绕组的温度,变压器的寿命取决于它的运行温度 </p> <p style="text-indent:2em;"> ï¼?ï¼?吸湿器:吸湿器又名呼吸器,常用吸湿器为吊式吸湿器结构。吸湿器内装有吸附剂硅胶,油枕内的绝缘油通过吸湿器与大气连通,内部吸附剂吸收空气中的水分和杂质,以保持绝缘油的良好性能。为了显示硅胶受潮情况,一般采用变色硅胶。变色硅胶原理是利用二氯化钴(CoCL2)所含结晶水数量不同而有几种不同颜色做成,二氯化钴含六个分子结晶水时,呈粉红色;含有两个分子结晶水时呈紫红色;不含结晶水时呈蓝色。呼吸器的作用是提供变压器在温度变化时内部气体出入的通道,解除正常运行中因温度变化产生对油箱的压力。呼吸器内硅胶的作用是在变压器温度下降时对吸进的气体去潮气。油封杯的作用是延长硅胶的使用寿命,把硅胶与大气隔离开,只有进入变压器内的空气才通过硅胶 </p> <p style="text-indent:2em;"> ï¼?ï¼?油标:可以观察油面的高低,油面以一半高为好 </p> <p style="text-indent:2em;"> ï¼?ï¼?储油柜:当变压器油的体积随着油的温度膨胀或减小时,油枕起着调节油量,保证变压器油箱内经常充满油的作用。如没有油枕,油箱内的油面波动就会带来一下不利因素:一是油面降低时露出铁芯和线圈部分会影响散热和绝缘;二是随着油面波动空气从箱盖缝里排出和吸进,而由于上层油温很高,使油很快地氧化和受潮。油枕的油面比油箱的油面要小,这样,可以减少油和空气的接触面,防止油被过速地氧化和受潮。三是油枕的油在平时几乎不参加油箱内的循环,它的温度要比油箱内的上层油温的低的多,油的氧化过程也慢的多,因此有了油枕,可以防止油的过速氧化ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> ï¼?ï¼?安全气道:防爆管又名安全气道,装在油箱的上盖上,由一个喇叭形管子与大气相通,管口用薄膜玻璃板或酚醛纸板封住。为防止正常情况下防爆管内油面升高使管内气压上升而造成防爆薄膜松动或破损及引起气体继电器误动作,在防爆管与储油柜之间连接一小管,已使两处压力相等。防爆管的作用使当变压器内部发生故障时,将油里分解出来的气体及时排出,以防止变压器内部压力骤然增高而引起油箱爆炸或变形。容量为800KVA以上的油浸式变压器均装有防爆管,且其保护膜的爆破压力应低äº?0662.5Pa </p> <p style="text-indent:2em;"> ï¼?ï¼?气体继电器:当变压器发生故障时,器身就会过热,使油分解产生气体。如果产生少量气体就会发出报警信号,如果产生大量气体就会接通跳闸回路,切断电源ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> ï¼?ï¼?高压套管:绝缘套管是油浸式电力变压器箱外的主要绝缘装置,变压器绕组的引出线必须穿过绝缘套管,使引出线之间及引出线与变压器外壳之间绝缘,同时起到固定引出线的作用ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> ï¼?ï¼?低压套管:绝缘套管是油浸式电力变压器箱外的主要绝缘装置,变压器绕组的引出线必须穿过绝缘套管,使引出线之间及引出线与变压器外壳之间绝缘,同时起到固定引出线的作用ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> ï¼?0ï¼?分接开关:变压器的输出电压可能因负载和一次侧电压的变化而变化,可通过分接开关来控制输出电压允许范围内变动,分接开关一般装在一次侧(高压侧),通过改变一次侧调节输出电压;变压器调压是在变压器的某一绕组上设置分接头,当变换分接头时就减少或增加了一部分线匝,使带有分接头的变压器绕组的匝数减少或增加,其他绕组的匝数没有改变,从而改变了变压器绕组的匝数比。绕组的匝数比改变了,电压比也相应改变,输出电压就改变,这样就达到了调整电压的目的。在一般情况下是在高压绕组上抽出适当的分接头,因为高压绕组常套在外面,引出分接头方便;另外高压侧电流小,引出的分接引线和分接开关的载流部分截面积小,开关接触部分也容易解决。调压方式有无励磁调压和有载调压两种。无励磁调压时,不是变压器二次不带负载,而是把变压器各侧都与电网断开,在变压器无励磁情况下变换绕组的分接头;有载调压时,变压器时在不中断负载的情况下进行变换绕组的分接头ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> ï¼?1ï¼?油箱:油箱里装满了变压器油,首先保护铁芯和绕组不受潮,又起着绝缘和散热的作用ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> ï¼?2ï¼?放油阀门:顾名思义就是用来放出变压器油的一个阀门ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> ï¼?3ï¼?器身:铁芯和绕组。铁芯:铁芯在电力变压器中是重要的组成部件之一。它由高导磁的硅钢片叠积和钢夹件夹紧而成,铁心具有两个方面的功能。在原理上,铁心是构成变压器的磁路。它把一次电路的电能转化为磁能,又把该磁能转化为二次电路的电能,因此,铁心是能量传递的媒介体。在结构上,它是构成变压器的骨架。在它的铁心柱上套上带有绝缘的线圈,并且牢固地对它们支撑和压紧;绕组:绕组是变压器最基本的组成部分,它与铁心合称电力变压器本体,是建立磁场和传输电能的电路部分。它是由铜或铝绝缘导线绕制而成。一次绕组输入电能,二次绕组输出电能。两个绕组中电压较高的叫高压绕组,电压较低的叫低压绕组。不同容量、不同电压等级的电力变压器,绕组形式也不一样。一般电力变压器中常采用同心式和交叠式两种结构形式ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> ï¼?4ï¼?接地板:用作变压器外壳接地的ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> ï¼?5ï¼?小车:方便搬è¿?</p> <p style="text-indent:2em;"> ï¼?6ï¼?压力释放阀:变压器内部发生故障产生气体,内部压力超过50KPa,油和气体会顶开膜盘释放压力,起保护作用ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 2、环氧树脂浇注绝缘的三相干式电力变压器: </p> <p style="text-indent:2em;" align="center"> <img src="//oss.cnelc.com/kindeditor/img/20180802/20180802091708_2744.png" alt="" /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 变压器的技术参æ•?</p> <p style="text-indent:2em;"> 变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括:型号、额定容量、额定电压及其分接、额定电流、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> ï¼?ï¼?型号:如下图所ç¤?</p> <p style="text-indent:2em;" align="center"> <img src="//oss.cnelc.com/kindeditor/img/20180802/20180802091721_4151.png" alt="" /> </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 如:SFPZ9-120000/110 </p> <p style="text-indent:2em;"> 指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,如果是三绕则前面还有个S)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号ä¸?,容量为120000KVA,高压侧额定电压ä¸?10KV的变压器ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> ï¼?ï¼?额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> ï¼?ï¼?额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需è¦?变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> ï¼?ï¼?额定电流(A):变压器在额定容量ä¸?允许长期通过的电æµ? </p> <p style="text-indent:2em;"> ï¼?ï¼?空载损耗(kWï¼? 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有å…? </p> <p style="text-indent:2em;"> ï¼?ï¼?空载电流ï¼?ï¼? 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电æµ?一般以额定电流的百分数表示. </p> <p style="text-indent:2em;"> ï¼?ï¼?负载损耗(kWï¼? 把变压器的二次绕组短è·?在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率. </p>       ï¼?ï¼?阻抗电压ï¼?):把变压器的二次绕组短è·?在一次绕组慢慢升高电åŽ?当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电åŽ?一般以额定电压的百分数表示. <p style="text-indent:2em;"> ï¼?ï¼?相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率fä¸?0Hz。国外有60Hz的国家(如美国)ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> ï¼?0ï¼?温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之å·?称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> ï¼?1ï¼?绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压ä¸?0kV级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压ä¸?00kV,工频耐受电压ä¸?5kV,低压雷电冲击耐受电压ä¸?5kV,工频耐受电压ä¸?5kVã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> ï¼?2ï¼?联结组标号:根据变压器一.二次绕组的相位关ç³?把变压器绕组连接成各种不同的组合,称为绕组的联结组。为了区别不同的联结ç»?常采用时钟表ç¤?/div><div class="meneame"><span class="disabled">< </span><span class="current">1</span> <a href="AD100838854_2.html">2</a><span class="disabled"><a href="AD100838854_2.html">> </a></span></div> <div style="text-align: center;padding-top: 10px;"><img src="/images/code.jpg" alt="关注有惊å–?" /></div> <div class="news_bot_mes">中国工业电器网:此内容转载于合作媒体或互联网其它网站,中国工业电器网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述!</br>新闻、技术文章投稿QQï¼?28246603 邮箱:news@www.4limt.cn</div> <h2 class="related">相关阅读</h2> <ul class="related_con"> <li class="xvbf">· <a href="/text/14/180802/AD100838854_1.html" target="_blank">变压器的分类及其结构、参æ•?/a></li><li class="xvbf">· <a href="/text/58/180802/AD100838853_1.html" target="_blank">Apple watch立功:心率监测发çŽ?/a></li><li class="xvbf">· <a href="/text/32/180802/AD100838852_1.html" target="_blank">电气百科:电缆故障点的四种实用测定方æ³?/a></li><li class="xvbf">· <a href="/text/58/180802/AD100838851_1.html" target="_blank">美貌与智慧并存,联想WatchX让你在手</a></li><li class="xvbf">· <a href="/text/32/180802/AD100838850_1.html" target="_blank">电气百科:变压器局部放电在线监测方法研ç©?/a></li><li class="xvbf">· <a href="/text/58/180802/AD100838849_1.html" target="_blank">三星推出智能手表Gear Sport,可</a></li><li class="xvbf">· <a href="/text/32/180802/AD100838848_1.html" target="_blank">电气百科:电力检测仪器和电力测试仪器必须</a></li><li class="xvbf">· <a href="/text/32/180802/AD100838847_1.html" target="_blank">电气百科:差压变送器的实际运用及优点</a></li> </ul> </div> <!-- comments begin --> <div class="comments"> <h4>网友评论<span class="xvbf">已有<span id="PeNum" style="float:left;"></span>人参与评è®?img src="/images/temp/comments.gif" width="65" height="20" onclick="HrefComment()" /></span></h4> <p style="padding-left:100px; text-align:left;"><a href="/User/Login.aspx" target="_blank">用户登录</a>  <a href="/User/Registered.aspx" target="_blank">注册新用æˆ?/a>  <a href="/User/Registration/Forget.aspx" target="_blank">忘记密码ï¼?/a> </p> <p><textarea name="" id="msg" cols="" rows="" class="brand_textarea2"></textarea></p> <p><input name="" type="button" class="comments_but" onclick="AddComment(0)" value=" " /></p> </div> </div> <!-- right begin --> <div class="news_right"> <div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion2"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion2')" /></div><h2 class="news_title260">教程排行<div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260 news_ico"><li class="xvbf">·<a href="/text/14/180802/AD100838854_1.html" target="_blank">变压器的分类及其结构、参æ•?/a></li><li class="xvbf">·<a href="/text/32/180802/AD100838852_1.html" target="_blank">电气百科:电缆故障点的四种实</a></li><li class="xvbf">·<a href="/text/32/180802/AD100838850_1.html" target="_blank">电气百科:变压器局部放电在çº?/a></li><li class="xvbf">·<a href="/text/32/180802/AD100838848_1.html" target="_blank">电气百科:电力检测仪器和电力</a></li><li class="xvbf">·<a href="/text/32/180802/AD100838847_1.html" target="_blank">电气百科:差压变送器的实际运</a></li><li class="xvbf">·<a href="/text/10/180802/AD100838845_1.html" target="_blank">新标准电气部分解è¯?/a></li><li class="xvbf">·<a href="/text/32/180802/AD100838844_1.html" target="_blank">电气百科:pt100热电阻在工业</a></li><li class="xvbf">·<a href="/text/32/180802/AD100838843_1.html" target="_blank">电气百科:电气图纸中那些不能</a></li></ul><h2 class="news_title260 mar_top">最新教ç¨?div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260"><li class="xvbf">·<a href="/text/32/180802/AD100838841_1.html" target="_blank">电气百科:热电阻选型原则以及</a></li><li class="xvbf">·<a href="/text/32/180801/AD100838692_1.html" target="_blank">电气百科:Promass科氏力质é‡?/a></li><li class="xvbf">·<a href="/text/32/180801/AD100838633_1.html" target="_blank">电气百科:赛特AGM蓄电池BT-H</a></li><li class="xvbf">·<a href="/text/32/180801/AD100838625_1.html" target="_blank">电气百科:GWP150B温度传感å™?/a></li><li class="xvbf">·<a href="/text/32/180801/AD100838597_1.html" target="_blank">电气百科:力士乐Rexroth液压</a></li><li class="xvbf">·<a href="/text/32/180801/AD100838594_1.html" target="_blank">电气百科:诺冠norgren电磁阀</a></li><li class="xvbf">·<a href="/text/32/180801/AD100838584_1.html" target="_blank">电气百科:HYDAC压力传感器与</a></li><li class="xvbf">·<a href="/text/32/180801/AD100838581_1.html" target="_blank">电气百科:HYDAC压力传感器的</a></li></ul><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion3"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion3')" /></div><h2 class="news_title260 mar_top">热点专题<div class="more3"><a href="/Topic/">更多>></a></div></h2><div class="box260"><ul class="list250_3"><li class="xvbf">· <a href="//www.4limt.cn/Special/2018072703/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(334)">2018第十届云计算大会专题</a></li><li class="xvbf">· <a href="//www.4limt.cn/Special/2018072704/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(333)">2018中国国际智能穿戴产业高峰</a></li><li class="xvbf">· <a href="//www.4limt.cn/Special/2018072702/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(332)">2018全球存储半导体大会暨全球</a></li><li class="xvbf">· <a href="//www.4limt.cn/Special/2018072701/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(331)">2018第三届云计算与物联网技æœ?/a></li><li class="xvbf">· <a href="//www.4limt.cn/Special/2018071304/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(330)">2018中国大数据应用大会专é¢?/a></li><li class="xvbf">· <a href="//www.4limt.cn/Special/2018071303/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(329)">2018中国互联网大会专题报é?/a></li><li class="xvbf">· <a href="//www.4limt.cn/Special/2018071302/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(328)">2018北京国际人工智能大会专题</a></li><li class="xvbf">· <a href="//www.4limt.cn/Special/2018071301/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(327)">2018北京国际大数据产业大会专</a></li></ul></div><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion4"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion4')" /></div> </div> </div> <!-- main_content end--> <!-- maincontent end --> <div class="bottom"> <p>本站声明:严禁任何单位和个人模仿、转载、抄袭及冒名中国工业电器网(www.4limt.cnï¼?/p><p><a href="//www.4limt.cn/" title="н®25Ñ¡7Íæ·¨">н®25Ñ¡7Íæ·¨</a> | <a href="//www.4limt.cn/help/H10.Html">关于我们</a> | <a href="//www.4limt.cn/help/H7.Html">会员服务</a> | <a href="//www.4limt.cn/help/H12.Html">广告服务</a>| <a href="//www.4limt.cn/help/H14.Html">意见/业务</a> | <a href="//www.4limt.cn/help/H15.Html">帮助中心</a> | <a href="//www.4limt.cn/user/"> 在线投稿</a> | <a href="//www.4limt.cn/Links/">友情链接</a> | <a href="//www.4limt.cn/help/H16.Html">联系我们</a> |<a href="//www.4limt.cn/SetMap.html" target="_blank">网站地图</a></p><p>客服:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消æ? title="点击这里给我发消æ?/></a>展会合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消æ? title="点击这里给我发消æ?/></a> ä¼šå‘˜åˆä½œ:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消æ? title="点击这里给我发消æ?/></a> å¹¿å‘Šåˆä½œ:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消æ? title="点击这里给我发消æ?/></a> æˆ˜ç•¥åˆä½œ:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消æ? title="点击这里给我发消æ?/></a> æ–°é—»æŠ•ç¨¿:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消æ? title="点击这里给我发消æ?/></a><p>中国工业电器网服务热线:400-688-6377 合作电话ï¼?21-39983999 传真ï¼?21-39983888 邮编ï¼?01812 信箱:cn@www.4limt.cn新闻投稿邮箱:news@www.4limt.cn</p><p>上海总公司地址:上æµ?金园一è·?99号(中国工业电器大厦) 法律顾问:浙江海昌律师事务所 江律å¸?/p><p>上海易电网络科技有限公司 版权所æœ?2012-2020</p><p><a id='___szfw_logo___' target='_blank'><img src='/images/cert.png' border='0' /></a><a target='_blank'><img src="/Images//public/2012/icon.gif" border="0" alt="" /></a><a href="//www.4limt.cn/" title="н®25Ñ¡7Íæ·¨">н®25Ñ¡7Íæ·¨</a></p><div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"><a target="_blank" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="/images/beian.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#939393;">沪ICPå¤?0003932å?15</p></a></div> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.tdxk.net" target="_blank">803</a>| <a href="//www.kalavr.com" target="_blank">490</a>| <a href="//www.17682738.com" target="_blank">24</a>| <a href="//www.qkxz.net" target="_blank">165</a>| <a href="//www.62903315.com" target="_blank">276</a>| <a href="//www.rjvl.rocks" target="_blank">796</a>| <a href="//www.caqp.world" target="_blank">412</a>| <a href="//www.didt.world" target="_blank">593</a>| <a href="//www.77637000.com" target="_blank">466</a>| <a href="//www.tafs7.com" target="_blank">801</a>| </body> </html>